Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Žákovský parlament

Žákovský parlament

Žákovský parlament na škole již pracuje řadu let. Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žákům podílet se na životě školy.

Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití apod.. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament předává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení.

Parlament ve školním roce 2023/2024 má 22 členů, každá třída 5. až 9. ročníku si zvolila své zástupce. Žáci se scházejí jedenkrát za měsíc, jejich schůzky jsou zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Činnost koordinuje školní metodička prevence Mgr. Lenka Trembošová a pan učitel Mgr. Milan Fejtek, který byl zvolen žáky školy. Schůzek se účastní i ředitel školy Marcel Figura, který požadavky řeší, předává dalším kompetentním osobám - vedoucí školní jídelny nebo panu školníkovi. V přílohách najdete po třídnických hodinách i komentovaný zápis s naznačením možného řešení.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o jeho obsahu a závěrech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

Zástupci z řad žáků 2023_24