Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní školy > ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

IMG_20230205_080154.jpgZákladní škola Aloise Jiráska na ulici Komenského má 320 žáků, kteří se vyučují ve dvou budovách. Na „malé škole" jsou čtyři třídy a 3 oddělení školní družiny, v hlavní budově ostatní ročníky. Žáky vyučuje 24 pedagogů ve 14 třídách a dalších odborných učebnách – fyziky a chemie, hudební výchovy, cvičné kuchyňky, jazykové učebny, v učebnách s interaktivními tabulemi, učebny pro výtvarnou výchovu, dílen a tělocvičny.

Ve výuce využíváme audiovizuální techniku – dataprojektory, interaktivní tabule, tablety, CD přehrávače,  klávesové nástroje aj. Průběžně obnovujeme učební a didaktické pomůcky pro výuku všech předmětů jak na prvním, tak druhém stupni školy – didaktické obrazy, slovníky, encyklopedie, trojrozměrné pomůcky, nářadí a náčiní pro hodiny tělesné výchovy.
Škola má dvě počítačové učebny vybavené interaktivní tabulí a interaktivním dotykovým displejem. V letošním roce jsme v rámci výuky nové informatiky zakoupili robotické pomůcky. Učebny slouží nejen výuce informatiky, ale i výuce ostatních předmětů. Obě jsou připojeny na vysokorychlostní internet. Rovněž všechny kmenové třídy a odborné učebny jsou připojeny na školní server a mají připojení k internetu. 

Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, ve vyšších třídách jako druhý cizí jazyk německý. Jako volitelné předměty dále vyučujeme Seminář přírodovědných předmětů, Seminář matematiky, Seminář zeměpisu, Domácnost, Technické činnosti, Sportovní hry, Konverzaci v anglickém jazyce a Informatiku. Z nepovinných předmětů vyučujeme Náboženství.