Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní školy > ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

ZŠ KomenskéhoZákladní škola Aloise Jiráska na ulici Komenského má 300 žáků, kteří se vyučují ve dvou budovách. Na „malé škole" jsou čtyři třídy a 2 oddělení školní družiny, v hlavní budově ostatní ročníky. Žáky vyučuje 24 pedagogů ve 13 třídách a dalších odborných učebnách – fyziky a chemie, hudební výchovy, cvičné kuchyňky, jazykové učebny, v učebnách s interaktivními tabulemi, učebny pro výtvarnou výchovu, dílen a tělocvičny.

Ve výuce využíváme audiovizuální techniku – meotary, projektory, dataprojektory, televize, videopřehrávače, CD přehrávače, radiomagnetofony, klávesové nástroje aj. Průběžně obnovujeme pomůcky pro výuku všech předmětů jak na prvním, tak druhém stupni školy – didaktické obrazy, slovníky, encyklopedie, trojrozměrné pomůcky, nářadí a náčiní pro hodiny tělesné výchovy.
Škola má dvě počítačové učebny vybavené dataprojektory. Učebny slouží nejen výuce informatiky, ale i výuce ostatních předmětů. Obě jsou připojeny na vysokorychlostní internet. Rovněž v odborných učebnách jsou připojení na školní server a připojení k internetu. Na malé škole jsme připojení řešili bezdrátově.

Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, ve vyšších třídách jako druhý cizí jazyk německý. Jako volitelné předměty dále vyučujeme Seminář přírodovědných předmětů, Seminář matematiky, Seminář zeměpisu, Domácnost, Technické činnosti, Sportovní hry, Konverzaci v anglickém jazyce a Informatiku. Z nepovinných předmětů si mohou žáci zvolit Užité výtvarné činnosti, Sportovní hry a Náboženství.