Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydává volební řád. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI apod.

Při naší škole pracuje školská rada v tomto složení: Mgr. Pavel Buzek a Jan Wolf za zřizovatele, Zuzana Adamczyková a Jana Karkošková za zákonné zástupce nezletilých žáků, Mgr. Michaela Břízová a Mgr. Milan Fejtek za pedagogické pracovníky školy. Předsedou byl hlasováním zvolen Mgr. Milan Fejtek.