Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality MŠ > RODIČŮM NAŠICH PŘEDŠKOLÁČKŮ

RODIČŮM NAŠICH PŘEDŠKOLÁČKŮMilá maminko a tatínku dětí, které se už moc těší po velkých
prázdninách do školy...       

děti.png
Jako každý rok v průběhu měsíce dubna budou probíhat na základních školách
zápisy dětí do první třídy. Děti se už moc těší, až se půjdou podívat
do školy, kde nastoupí do první třídy.
U zápisu, kromě nutných formalit, bude mít paní učitelka otázky na Vaše děti, aby
zjistila tzv. školní zralost a školní připravenost.
V mateřské škole procvičujeme vše potřebné z různých oblastí,
ale děti se také budou těšit tomu, když si doma s maminkou a
tatínkem společně procvičí některé úkoly.
Nabízíme ve stručnosti, na co se zaměřit, co by děti měly zvládnout.
Musíme si však uvědomit, že každé dítě je jiné, něco zvládne lépe, něco mu jde
obtížněji, děti školou nestrašit a vytvořit pohodové prostředí, snažit se započatou
činnost dokončit a teprve pak vystřídat činností další.

 

Sociální oblast
*děti by měly umět samostatně pozdravit, požádat, poděkovat, vykat cizím
dospělým, podřídit se autoritě dospělého (rodiče, učitele), při hovoru se dívat
dospělým do očí, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný a vstřícný
k druhému, chovat se přátelsky, navázat kontakt s vrstevníky
*samostatné by měly být děti i v oblasti hygieny (WC, mytí, smrkání),
oblékání (zapínání zipu, knoflíků, zavazování tkaniček) a při stolování
(prostřít si, nalít polévku, nápoj, jíst příborem)
*děti by také měly zvládnout úklid hraček, pomůcek, oblečení, obstarat drobné
práce (skládat oblečení, roztřídit na své místo, utřít stůl, pečovat o domácí zvířátka,
ustlat postýlku, telefonovat)

Motorická oblast
*z oblasti hrubé motoriky by děti měly zvládnout stát rovně, uběhnout určitou
vzdálenost (alespoň 20 m), přeskoky i snožmo, lézt vpřed i vzad, plazit se, házet a
chytat míč, pohybovat se do rytmu
*velice důležitá je grafomotorika, úchop tužky, pastelky tzv. špetkou, mít uvolněnou a
správně postavenou ruku a je důležitá vyhraněnost používání pravé či levé ruky, děti
by měly vybarvovat bez přetahování, překreslit různé tvary, nakreslit čáru, kruh,
oblouk, vlnovku, spirálu, lidskou postavu i s detaily, dům, strom, auto, sluníčko
*jemná motorika – děti by měly zvládnout správně držet nůžky a stříhat, vytrhávat
z papíru, lepit, modelovat, šroubovat a hmatem rozlišovat různé materiály, např.
dřevo, plast, látku, kov, papír

Poznávací oblast
*pozornost – soustředit se na činnost aspoň 10-15 minut, i na tu, co děti nebaví a
dokončit započatou činnost
*paměť – krátkodobá (zopakovat 4-6 slov, napodobit pohyb, tvar)
-dlouhodobá (pamatovat si informace, co se stalo v minulosti)
*řeč – reagovat na pokyny dospělého, vyprávět jednoduchý příběh, pohádku, popsat,
co je na obrázku, pojmenovat, co mě obklopuje, mluvit v rozvinutých větách, umět
vytvořit otázku a odpovědět na otázku, vyjádřit myšlenku, užívat všechny slovní
druhy ve správném tvaru, čase, slovosledu, umět vytvořit slova opačného a
podobného významu a správně a srozumitelně vyslovovat všechny hlásky

*myšlení – děti by se měly orientovat v čase – rozlišit roční období a pojmenovat
jejich některé charakteristické znaky, vyjmenovat dny v týdnu, vědět, co znamená
včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, co v tuto dobu
děláme, rozložit celek na části (např. dům, auto, z jakých částí se skládá),
tvořit nadřazené pojmy (např. nábytek, ovoce, hračky), porovnávat (např. malý-
velký), najít protiklady (např. hodně-málo), třídit (např. podle velikosti, barvy)
*logické myšlení - vědět, co je správně, co je špatně, vědět, co udělám v určité
situaci (např. když mám žízeň, je mi zima)
*vědomosti - znát své celé jméno, věk, adresu, jména členů rodiny, kamarádů,
povolání rodičů, umět počítat do deseti, rozumět změnám počasí,
vyjmenovat aspoň např. pět druhů domácích zvířat, rostlin, dopravních prostředků

Zraková oblast
*zrakové rozlišování – rozlišit základní a doplňkové barvy, rozlišit a seřadit předměty
podle velikosti, třídit předměty nebo obrázky podle tvaru (kruh, čtverec, obdélník,
trojúhelník, kulatý, špičatý, hranatý) a také podle materiálu (dřevo, sklo, plast, kov)
*zraková paměť – zapamatovat si 3-6 předložených předmětů nebo obrázků,
pořadí, polohu a nakreslit jednoduchý obrázek podle předlohy
*orientace na ploše a v prostoru – rozlišení směru pohybu (doprava, doleva,
dopředu, dozadu, rovně), určení vzdálenosti (blízko, daleko, blíž, dál, nejdál)
rozlišení pojmu (vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, první, poslední, nad, pod,
vedle, vpředu, vzadu) orientovat se v prostředí mateřské školy i v blízkém okolí
*vnímání tělesného schématu – umět rozlišit pohlaví a pojmenovat jednotlivé
části těla a některé orgány
*levo-pravý pohyb očí – umět udržet směr pohybu očí zleva doprava (řádky)
a shora dolů (sloupce)
*tvarová odlišnost a rozdílnost znaků – rozlišit jiný předmět mezi stejnými, poskládat
obrázek z více částí, doplnit, dokreslit chybějící části,
spojit dvojice obrázků, rozlišit zrcadlově obrácené znaky

Sluchová oblast
*sluchová paměť – děti by si měly zapamatovat krátkou báseň, říkanku, pořekadlo,
píseň a umět je rytmizovat, napodobit rytmus, zapamatovat si delší větu (pět a více
slov), rozpoznat rýmy a najít ke slovu rýmující se slovo (čepice – slepice)
*sluchová orientace, vnímání zvuků – určit zdroj zvuku (z kterého místa se ozývá),
umět rozpoznat zvuky v místnosti, venku, v přírodě, rozpoznat některé písně podle
melodie, umět naslouchat čtenému nebo vyprávěnému textu
*sluchová analýza a syntéza – rozkládat slova na slabiky a naopak, určit počet
slabik, pojmenovat hlásku na začátku slova (nejdříve souhlásky, poté samohlásky)

 

Milí rodiče, pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, vše s Vámi velice rády
probereme, vysvětlíme, dle možností poradíme a budeme se těšit, když se děti ve
školce pochlubí s tím, co jste doma společnými silami zvládli...
Děkujeme za spolupráci a budeme mít spolu s Vámi radost z našich budoucích
prvňáčků...