Představení

Základní škola v Dolní Lutyni, jejíž plnohodnotnými součástmi jsou dvě malotřídní školy na Zbytkách a ve Věřňovicích, učí žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v další přípravě na budoucí povolání a v dalším svém životě.

Na počátku školní docházky dbáme na plynulý přechod žáků z předškolního vzdělávání. Naše prvňáčky dobře známe, protože k základní škole patří čtyři mateřské školy. Jejich koncepce je zaměřena na celkovou pohodu dítěte, péči o přírodu a okolí domova, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Aktuálně

Planetárium Ostrava

Planetrium_Ostrava

V pátek 15. 10. navštívili žáci 6. ročníku Planetárium Ostrava. Prostřednictvím programu „Dobrodružná cesta k planetám“ se blíže seznámili s tělesy Sluneční soustavy, které znali již z hodin zeměpisu. 

Díky projekci v sále planetária se naši žáci vydali na fantastickou cestu vesmírem. Virtuální průlet Sluneční soustavou jim umožnil nahlédnout do zákoutí, která jsou běžným smrtelníkům skryta. Žáci viděli celkové uspořádání Sluneční soustavy, prohlédli si povrch jednotlivých objektů, které se zde nacházejí, a získali další informace týkající se jejich atmosféry, měsíců nebo prstenců. Společně jsme nahlédli do tajů Mléčné dráhy a doletěli až k mrazivému království trpasličí planety Pluto.

Součástí projekce byla také živě moderovaná prohlídka podzimní noční oblohy, kde jsme pozorovali jednotlivá souhvězdí a dozvěděli se také něco z mytologie. Mohli jsme prozkoumat povrch Měsíce pokrytý spoustou kráterů, nahlédli jsme do jiných galaxií a viděli místa, kde se rodí nové hvězdy.

Velké pozornosti dětí se těšily exponáty experimentária umístěné ve všech patrech budovy planetária. Nejvíce je zaujala simulace gravitace na Měsíci, kde si mohli vyzkoušet, jak vysoko by na povrchu Měsíce vyskočili. Pro mnohé bylo zajímavé vidět se v deformujících zrcadlech a sledovat vlastní obraz v infračerveném světle. Zrakům žáků neunikly ani meteority, kterých je zde k vidění spousta, nebo plazmová koule s magickými efekty.


 

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva byla přidána do sekce Ke stažení ZDE

 

Vánoční focení

Vnon_foto_2021_001 Vánoční focení

Sada  300,- Kč

Kalendář 150,- Kč

Termíny focení:

ZŠ Komenského 1000 a 14   -  26.10.2021

ZŠ Nerad   -   5.11.2021

Nabízíme možnost nechat vyfotit své děti fotografkou firmy Prestigephoto. Pokud budete mít zájem, odevzdejte lístečky, které žáci prvního stupně dostanou od třídních učitelů.

Žáci druhého stupně si v případě zájmu lístek vyzvednou u třídního učitele. Náhled viz. foto.

 

 

Kytičkový den

kyticky Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině se uskutečnila ve středu 29. září. Tohoto 25. ročníku se zúčastnili i žáci naší školy, kteří získali prostředky na boj proti rakovině prodejem kytiček měsíčku lékařského.

Děkujeme všem !


 

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

  • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
  • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.
  • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory, může se plavání bez doložení OTN účastnit více škol.
  • Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

V příloze najdete podrobnější informace MŠMT.

 

Beseda se starostou

V pondělí dne 27. 9. a v pátek 1.10. navštívil v hodinách občanské výchovy žáky 9. tříd Základní školy Aloise Jiráska v Dolní Lutyni starosta obce Mgr. Pavel Buzek. Na besedě se žáci dozvěděli, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou, zahráli si na hlasování zastupitelstva, zvolili novou radu obce, starostu a místostarostu. Studenty zajímal rozpočet obce na příští rok, řešily se investice obce a rekonstrukce naší školy. V závěru besedy žáci podávali návrhy, co jim v obci chybí. Děkujeme panu starostovi, že si našel čas a naši školu a žáky navštívil.

Mgr. Kateřina Jarošová

 

Bezpečnostní opatření vzhledem k rekonstrukci školy

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

k zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy.

Stavební práce budou prováděny ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy i školní jídelny bude zajištěn.

Stavební materiál bude uskladněn ve venkovních prostorách školy, stavební prostor bude viditelně označen plotem, včetně zákazových bezpečnostních značek. Vnitřní prostory školy budou od probíhajícího staveniště ohraničeny pevnými zábranami, včetně zákazových bezpečnostních značek.

 
PřihlášeníPartneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

PerfectAir_logo Víte, co dýcháte?

Joomla Extensions Directory Listing